طراحی سایت آموزشگاه رایان پرداز برتر

وب سایت آموزشگاه رایان پرداز برتر یک سامانه اختصاصی توسعه داده شده توسط تیم اهورا است که برای معرفی گردشگری سلامت ودوره های آموزشی  پیاده سازی شد. تکنولوژی های استفاده شده در این وب سایت شامل php , mvc , javascript , bootstrap می باشد.