طراحی سایت مجتمع آموزشی پژوهشی پندار

وب سایت مجتمع آموزشی پژوهشی پندار یک سامانه اختصاصی توسعه داده شده توسط تیم اهورا است که برای معرفی دوره های آموزشی آموزشگاه بصورت مجازی و آنلاین پیاده سازی شد. تکنولوژی های استفاده شده در این وب سایت شامل php , mvc , javascript , bootstrap می باشد.