طراحی وب سایت اهورا نسخه 1

طراحی وب سایت اهورا نسخه یک در سال 97 انجام گردید که بعد از نیاز به تغییرات وب سایت مجددا طراحی شد و به نسخه جدید تغییر یافت.

در این نسخه از تکنولوژی های :

php , jquery , js , mvc استفاده شده بود.