طراحی وب سایت رستوران مادر بزرگ

وب سایت سفره خانه سنتی مادربزرگ در سال 93 طراحی گردید

این وب سایت که همزمان به اپلیکیشن موبایل رستوران متصل بود پس از عدم فعالیت رستوران تعطیل شد .

در این وب سایت از تکنولوژی های همچون bootstrap , jquery, joomla , php , js استفاده گردیده بود.