نرم افزار اندروید اشعار شهریار

‏‏کلیه اشعار شهریار 
‏اشعار ترکی و فارسی
‏منظومه حیدربابا
‏قابلیت اشتراک گذاری 
‏قابلیت جست و جو
‏واسط کاربری متفاوت

 

دانلود از مایکت